DOLAR 32,3121 % 0.28
EURO 35,0379 % 0.54
STERLIN 41,1188 % 0.24
FRANG 35,6292 % 0.96
ALTIN 2.423,10 % 0,07
BITCOIN 67.606,21 -0.17

Piyasadan haberler

GARAN, TGB… ‘’II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 21. maddesi uyarınca, şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi (“Garanti BBVA …

Yayınlanma Tarihi : Google News
Piyasadan haberler

GARAN, TGB… ‘’II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 21. maddesi uyarınca, şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi (“Garanti BBVA” veya “Şirket”) yönetim kurulunun, ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) hakkındaki görüşlerini içeren yönetim kurulu raporunun, 31 Mart 2022 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, teklif başlangıç tarihi olan 4 Nisan 2022’den bir iş günü önce yayımlaması gerekmektedir.’’

GARAN, TGB… ‘’Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi (“Garanti BBVA”) aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir: BBVA’nın hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için BBVA tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay alım teklifine (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) ilişkin olarak, BBVA, Garanti BBVA paylarının %50’sinden fazlasını iktisap etmek için hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde alınması gereken tüm izinleri almıştır. Bu doğrultuda, BBVA II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (“Tebliğ”) Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formuna ilişkin onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Bugün, Sermaye Piyasası Kurulu, Tebliğ’in Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan bilgi formunu E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylamıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci 4 Nisan 2022’de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir. Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formunda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 12,20 TL’dir.”

TTKOM… ‘’10 Mart 2022 tarihinde yapılan açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin (LYY), sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. İşlemin tamamlanması ile ilgili gerekli onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi sonrasında söz konusu payların devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde tamamlanmıştır. TVF, böylece % 61,68 pay sahipliği ile Türk Telekom’un en büyük hissedarı haline gelmiştir.Türkiye Varlık Fonu yaptığı açıklamasında; “Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom’a yapılan bu yatırım kapsamında TVF, Türkiye’nin teknolojik gelişim ve dönüşüm sürecine kamu sorumluluğu çerçevesinde katkıda bulunmayı ve sektörün sunduğu uzun vadeli fırsatları değerlendirmek için hareket etmeyi hedefliyor.” Dedi’’

TCELL… ‘’Şirketimiz Yönetim Kurulu 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihli toplantılarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Temmuz 2016, 25 Temmuz 2016 ve 23 Mart 2020 tarihlerinde yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.’de ve New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarımız (ADR) da dahil olmak üzere Şirket payları ve Şirket bonolarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 450.000.000 TL olmasına karar vermişti.’’ ‘’Şirketimiz Yönetim Kurulu bu defa, son dönemde global politik ve makroekonomik gelişmeler kaynaklı olarak piyasalarda yaşanan oynaklıktan yatırımcılarımızın korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarımızın gösterge değerlerinin desteklenmesi amacı ile azami fon tutarının 750.000.000 TL’ye artırılmasına karar vermiştir.’’

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB…’’ İlgi: 10.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız ‘’İlgide kayıtlı açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“TTKOM”) paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu (“TVF”) ile, TTKOM sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“LYY”) sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, TVF’ye satışı amacıyla 10.03.2022 tarihli bir hisse devir sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; LYY’nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon ABD Doları) bedel karşılığı satış ve devir işlemi 31.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Ayrıca Sözleşme uyarınca, TTKOM’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak TTKOM Genel Kurulu tarafından dağıtımına bugün karar verilen kar payı tutarından LYY’nin devrini gerçekleştirdiği %55 oranındaki hisseye karşılık gelen tutar LYY’ye ödenecektir.’’

DENIZ, DNZ…’’ Bankamızın iştiraki olan DenizBank AG’nin maliki bulunduğu DenizBank Moscow’un %2 oranındaki payının Bankamız tarafından devralınmasına ilişkin ödeme işlemleri 30.03.2022 itibarıyla tamamlanmış ve pay devri bugün gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Bankamızın DenizBank Moscow’daki payı %49’dan %51’e çıkmıştır. ‘’

GARAN, TGB…’’ İlgi: 10 Mart 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ‘’İlgi’de kayıtlı açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“TTKOM”) paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu (“TVF”) ile, TTKOM sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“LYY”) sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, TVF’ye satışı amacıyla 10 Mart 2022 tarihli bir hisse devir sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; LYY’nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon ABD Doları) bedel karşılığı satış ve devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Sözleşme uyarınca, TTKOM’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak TTKOM Genel Kurulu tarafından dağıtımına bugün karar verilen kar payı tutarından LYY’nin devrini gerçekleştirdiği %55 oranındaki hisseye karşılık gelen tutar LYY’ye ödenecektir.’’

AKBNK… İlgi: 10 Mart 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ‘’İlgi’de kayıtlı açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“TTKOM”) paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu (“TVF”) ile, TTKOM sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“LYY”) sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, TVF’ye satışı amacıyla 10 Mart 2022 tarihli bir hisse devir sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; LYY’nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon ABD Doları) bedel karşılığı satış ve devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Ayrıca Sözleşme uyarınca, TTKOM’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak TTKOM Genel Kurulu tarafından dağıtımına bugün karar verilen kar payı tutarından LYY’nin devrini gerçekleştirdiği %55 oranındaki hisseye karşılık gelen tutar LYY’ye ödenecektir. ‘’

OTTO… ‘’İştiraklerimizden OTTO GİRİŞİM ve TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş., semt pazarlarından adresinize meyve ve sebze siparişi verilmesini sağlayan uygulama Pazardan App’in sahibi PAZARDAN ELEKTRONİK TİCARET ve BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ne ortaklık görüşmeleri sona ermiş olup, ilgili şirketin % 10 payı için 700.000.-TL ödeme yapılacaktır.’’

VKFYO… ‘’Şirketimizin 30.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,127141 TL’dir. 30.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.’’

AKSEN… Aksa Enerji Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.’nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan’dan 1 Nisan 2022- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında 75 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK’ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

HEDEF… Şirketin 31.03.2022 tarih ve 6 numaralı yönetim kurulu toplantısında; ‘’Şirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren İdeacore Yazılım A.Ş. paylarının tamamının İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’den devralınmasına karar verilmiştir. İdeacore Yazılım A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 1.000.000.-TL olup defter değeri (Özkaynak) üzerinden satın alınacaktır. Özkaynak hesaplamaları tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.’’

ISYAT… Şirketin 30.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.56429 TL dir. 30.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

STK, TRMNK…LDR Turizm A.Ş (Şirket) paylarının halka arzı 29.03.2022 ve 30.03.2022 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL’den 66.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet pay ve mevcut ortağın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet pay ayrıca ek satış kapsamında 3.400.000 TL nominal değerli 3.400.000 adet pay olmak üzere toplam 20.400.000 TL nominal değerli 20.400.000 adet pay halka arz edilmiştir. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 18,65 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 380.460.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

AKFGY…’’Rusya’daki yatırımlarımızla ilgili kredilerimizin tamamı Eylül 2021’de 10 yıl vadeli ve ruble cinsinden refinanse edilmiş olduğundan Rublede son 6 aydır yaşanan değer kaybı finansallarımızda olumlu etki yaratmakta olup söz konusu etkinin sonuçları 2022 ilk çeyrek finansallarımızdan itibaren görülebilecektir. Diğer yandan Rusya’daki varlıklarımızın faaliyetleri kesintisiz devam etmekte olup Rusya Hükümeti’nin yeni almış olduğu kararla otel ve restoran gelirlerinden alınan %20 oranındaki KDV oranının 5 yıl süreyle -0- olarak uygulanacak olmasının pozitif etkisi de 2022 3. çeyrek finansallarımızdan itibaren görülebilecektir.’’

OYAYO…’’Şirketimizin 30.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.184851 TL dir. 30.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.40 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.’’

BRSAN…’’Şirketimizin stratejik büyüme, gelişen pazar koşullarında daha hızlı ve etkin çözümlerle değer yaratabilme hedefleri doğrultusunda ABD’de kurulu bağlı ortaklığımız Borusan Mannesmann Pipe US’nin, ABD’de mevcut sondaj borusu üretim faaliyetlerinin yanı sıra inşaat ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici haline gelmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ABD’de yapılması planlanan yaklaşık 50 milyon dolarlık yeni yatırım ile mevcut 300 bin ton olan kapasite, 400 bin tona ulaşacak ve 85 yeni çalışana da istihdam sağlanacaktır. Yatırım kapsamı, halihazırda Türkiye’de bulunan mevcut bir boru üretim hattı ve boru kaynak tesisinin modernize edildikten sonra ABD’ye taşınması, üst düzey teknolojiye sahip yeni akümülasyon ve tamamlama hatları ile senkronize çalışacak entegre bir tesis haline getirilmesi ve 15 bin m2’lik yeni bir üretim binasından oluşmaktadır. 2023 yılında hayata geçmesi öngörülen yeni yatırım sonrasında , bağlı ortaklığımız Borusan Mannesmann Pipe US’nin yıllık cirosunun 600 milyon dolara ulaşması hedeflenmektedir.’’

MTY… ‘’Halka arzına aracılık ettiğimiz Investco Holding payları, 01/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. SPK Pay Tebliği VII-128-1 madde 11 çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen süre 30-03-2022 itibariyle dolmuş olup, herhangi bir işlem yapılmamıştır.’’

MIATK… ‘’Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü’nün 18.03.2022 tarih ve E-18454353-100.04.02-7515 sayılı duyurusunda; şirket paylarımızın, 01.04.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı bildirilmiştir.’’

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı