DOLAR 32,6217 % 0.3
EURO 35,1662 % 0.53
STERLIN 41,7248 % 0.53
FRANG 36,8526 % 0.1
ALTIN 2.438,91 % 0,15
BITCOIN 65.620,03 -0.006

Piyasadan haberler

KONTR… Bağlı ortaklığı “Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.” tarafından İstanbul Silivri’de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh …

Yayınlanma Tarihi : Google News
Piyasadan haberler

KONTR… Bağlı ortaklığı “Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.” tarafından İstanbul Silivri’de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşündüğümüz Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisinin, alanında Türkiye’de ilk, Dünya’da da sayılı örneklerinden olacağı yönünde bilgilendirme yapmıştı. Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. tarafından, söz konusu Enerji Depolama yatırımının finansmanına yönelik kaynakların sağlanması ve bu amaçla yapılacak çalışmalar ve girişimlere ilişkin olarak “OMG Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firması özel finansal ve mali danışman olarak tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş OMG Yönetim ve Danışmanlık firması, yapılacak yatırımla ilgili olarak, yurtdışı finansal kurumlar, fonlar ve bankalar ile aracılık hizmeti sağlayacaktır.

NRLIN…Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu, şirket sermayesinin %33,277’sine karşılık gelen 111.593.252 adet paydan, 25.220.000 adedi Şirketce 28/03/2022 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Özel İşlem Bildirimi ile, Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedüre göre belirlenen baz fiyat dikkate alınarak satış fiyatı 5,86 TL olarak belirlenmiş ve söz konusu fiyattan Nurol LLC’ye satılmıştır. Bu işlemle birlikte Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahip olduğu pay sayısı 86.373.252 adede, ortaklık payı ise %25,756’ya düşmüştür.

SNKRN… Şirket Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin Borsa İstanbul tarafından 01.07.2020 tarihinde bildirilen 31/12/2019 ve 30/03/2020 tarihli finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranının 1/3’ün altında olması ve şirketin vadesi geçmiş finansal, kamu ve ticari borcu olması nedenleriyle; 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ve sermaye artırım sürecinin tamamlanamamış olduğu da dikkate alınarak; Kotasyon Yönergesinin 35/1-d ve 35/1-f maddeleri kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 01/07/2020 tarihinde kapatılmasına ve 02/07/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda tekrar açılmasına karar verilmiştir’ yazısına istinaden, Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin mali tablo ve Faaliyet Raporu’nun 01.03.2022 tarihinde KAP sistemi üzerinden yayımlanmış ve ilgili yazıda belirtilen sebeplerin ortadan kalkmış olması nedeniyle ‘’SNKRN”kodu ile ‘’Yakın İzleme Pazarı”nda işlem gören şirket paylarının ‘’Alt Pazar”a geçişi için Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğü Müdürlüğüne üst pazara geçiş başvurusu yapılmasına, şirketin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.

ISGSY…Bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin 16.12.2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında 3,4,5 ve 6 numaralı gündem maddelerinde alınan sırasıyla 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2020 yılı bilanço ve karzarar hesapları tasdiki, 2020 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinin ibrası, 2020 yılı pay sahiplerine kar payı dağıtılmamasına ilişkin kararlarının iptali talebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2022/256 E. dosya numarası ile dava açılmış olup, duruşma günü 12 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir. Dava sürecinde önemli gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

AVOD…16.03.2022 tarihinde duyurusu yapılmış olan Saruhanlı Şubesi açılışı ile ilgili işlemler , Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 28.03.2022 tarihinde tescil edilmiş olup tescile ilişkin ilan 28.03.2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

SERVE…’’ iştirak olan Kuvva Gıda A.Ş. 11.02.2022 tarih ve 533416 belge numarasıyla yatırım teşvik belgesi almıştır. Belge, 27.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinde de belirtilmiştir ve yayımlanmıştır.’’ ‘’-Faiz desteği, KDV istisnası,Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 yıl,Vergi İndirimi %70 ve YKO %30 Uçucu yağ 2.647 litre/yıl kapasiteli destek unsurları taşıyan yatırım teşvik belgesi B.Y.S. Kimyasal Ürünleri İmalatı konulu 83.063.000 TL yatırımı içermektedir.’’

LKMNH… Şirketin 01.02.2022 ve 21.02.2022 tarihlerinde yapmış olduğu özel durum açıklamalarında belirtilen Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin %100 oranında paylarının iktisabına ilişkin ön koşul olarak belirlenen Rekabet Kurulu onayı 28.03.2022 tarihi itibariyle şirketimize tebliğ edilerek onaylanmıştır. Hisse devri ve kapanış işlemlerinin 28.02.2022 tarihli finansal tablolar esas alınmak suretiyle 01.04.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Kapanış işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ayrıca özel durum açıklaması yapılacaktır.

ISYAT… Şirketin 25.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.807378 TL dir. 25.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

GESAN… 08/02/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.’nin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘’2222001 – 5000 KVA TRANSFORMATÖR TEMİNİ İŞİ’ ihalesine katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1.olduğu belirtilmişti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 28/03/2022 tarihinde ilgili işin Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.’nin uhdesinde kaldığını bildirmiş ve sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Sözleşme toplam bedeli 117.760,-USD’dır.(Yüzonyedibinyediyüzatmış, Amerikan Doları) (Güncel USD/TL kuru ile ihale bedeli 1.747.558,-TL’dir.)

VKFYO… Şirketin 25.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,12505 TL’dir. 25.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır

ALGYO…’’ Bağlı ortaklığı Mosalarko OJSC şirketine ortaklık oranı 27.01.2022 tarihinde %100’e ulaşmıştır. Bu nedenle mali tablolar 31.03.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren solo ve konsolide olarak düzenlenecek olup, Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a görderme yükümlülüğü, Konsolide Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir.’’

TAVHL… Antalya Havalimanı’na kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere TAV Havalimanları ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişimce kurulan ve Şirketin %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25’ine denk gelen, 1.812,5 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmıştır ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır. Söz konusu tutarın 1,225 milyar avrosu banka kredisi ile finanse edilmiş kalan tutarı Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş’nin özkaynaklarından karşılanmıştır. TAV Havalimanları tarafından kira peşinatının finansmanı için kullanılan kredi kapsamında borç veren bankalara bu kredinin %50’sine denk gelen 612,5 milyon avro tutarında bir kefalet verilmiştir. Böylece TAV Havalimanları tarafından verilen toplam teminat rehin ve ipotek tutarı son kamuya açıklanan bilanço aktif toplamının %32,0’ına ulaşmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı