DOLAR 32,6077 % 0.38
EURO 34,7852 % 0.06
STERLIN 40,5836 % -0.13
FRANG 35,9234 % 0.86
ALTIN 2.497,60 % 0,53
BITCOIN 2.049.722 1.445

İzmir Fırça’da bedelli sermaye artırımı

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle …

Yayınlanma Tarihi : Google News
İzmir Fırça’da bedelli sermaye artırımı

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Esas sözleşmenin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL’lik kısmı Orhan Dilberoğlu’nun, 4.868.000 TL’lik kısmı ise Natan Kohen’in önceden şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen’in önceden şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (yüzde 250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, artırılan 42.187.500 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 937.500 TL’lik kısmının imtiyazlı A grubu nama yazılı, 41.250.000 TL’lik kısmının B grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine, şirketimizin artırılan 42.187.500 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında imtiyazlı A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların borsada satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içinde borsada halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen’den taahhütname alınmasına,
sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen’e münferiden yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı